Místní lidová knihovna TLUSTICE

 

Tlustice

268 01  HOŘOVICE

tel: 311 51 48 18

 

 

     Jediným kulturním zařízením s pravidelnou činností, které v obci zůstává, je místní lidová knihovna. Slouží občanům už více než 80 let. Původně hasičská knihovna, umístěná v domě čp. 104, byla v roce 1920 zřízena jako veřejná. Obecní rada se často zabývala jejím umístěním, a tak po adaptaci chléva v obecním domě mohla přesídlit tam. V době války byla umístěna ve škole a ještě 4.2.1947 bylo doporučeno plénu MNV, aby knihovna ve škole zůstala dál. V padesátých letech se vrátila do obecního domu, ale protože místnost byla potřeba pro jiné účely, stěhovala se znovu, tentokrát v roce 1958 do bývalého krámu u Sudíků, čp. 96. Další stěhování bylo v roce 1963, a to do dřívějšího bytu v hostinci u Vlčků. Bylo to v poschodí a přístup po příkrých schodech byl pro starší lidi velice náročný. Poslední stěhování proběhlo v roce 1977 do místnosti v nové budově MNV.20 let byla knihovnicí paní Marie Svobodová čp. 179, a to v letech 1958 - 1978.

     Od 1. ledna 1979 nastoupila paní Eva Horáková a je knihovnicí dodnes. Knihovna měla vždy svůj vlastní knižní fond. V sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století byla dalšími svazky doplňována ze střediskové knihovny v Hořovicích. V roce 1994 přešla knihovna pod správu obce, osamostatnila se a od střediskové knihovny obdržela poměrnou část 2584 knih v hodnotě 77 520,- Kč. Knihy byly zařazeny do fondu knihovny, který nyní čítá 5074 svazků.

     Dosavadní dvě malé místnosti na obecním úřadě takovému množství knih nestačily, proto byla knihovna rozšířena o další místnost. Místnosti knihovny jsou vybaveny regály a nábytkem, a tak je vytvořeno důstojné prostředí pro jediný stálý a nenáročný zdroj kultury v obci. V provozu je každý týden, má více než 60 stálých čtenářů. Z rozpočtu obce jsou hrazeny nákupy nových knih. Je připravován projekt napojení knihovny na internet jako služba občanům.

 

Knižní fond k 31.12.1999: 1837 svazků

 

Jak obec na knihovnu přispívala:

 

1924 150,- Kčs 1929 500,- Kčs 1934 400,- Kčs

1938 700,- Kčs 1943 700,- K 1946 1 742,- Kčs

1983 950,- Kčs 1986 1 900,- Kčs 1990 2 500,- Kčs

1995 13 000,- Kč 1999 17 000,- Kč 2000 24 000,- Kč